077-2200122 office@zelcer.co.il

לגבות את החוב! אלא מה…

אם חייבים לכם כסף, בין אם לפי חוזה שעשיתם ועתה הצד השני מסרב לשלם, בין אם אתם מחזיקים בפסק דין שניתן לטובתכם והצד השני לא מקיים את הוראות פסק הדין, בין אם אתם אוחזים בשיק שניתן לפקודתכם וחזר, אל תהססו לפנות למשרדנו! משרדנו מתמחה בנקיטת הליכים משפטיים באופן יעיל ומהיר ובאמצעות שלל הכלים שהחוק מעמיד לרשותכם לשם גבייה מהירה ויעילה של החוב המגיע לכם.

אילו סוגים של הליכים לגביית חוב קיימים

נהוג להתאים את הליך הגבייה לסוג החוב. אם אתם מחזיקים בידכם פסק דין לטובתכם שניתן על ידי בית המשפט לאחר שניהלתם הליך משפטי ועתה הצד השני מסרב לקיימו, או אם יש בידכם שיק שניתן לפקודתכם וחזר אז הדרך המהירה והיעילה ביותר היא פתיחת תיק לביצוע פסק הדין או השטר בלשכת ההוצאה לפועל. בנוסף, גם במצב שיש בידכם ראיה כתובה שמוכיחה קיומו של חוב עבורכם (חוזה מכר, הסכם שכירות, חשבונית עסקה וכיוב') וניתן לבצע חישוב פשוט של סכום החוב, ניתן להגיש תביעה ישירות להוצאה לפועל וזאת מבלי לפנות קודם לבית המשפט וכל עוד שסכום החוב אינו עולה על 75,000 ש"ח. במצב בו קיים חוב לטובתכם, אך יש צורך להוכיח את החוב, (כדוגמת הסכם בעל פה, חוזה שאבד וכו') ניתן להגיש תביעה ישירות לבית המשפט.

מה לצפות משירותיו של עו"ד לגביית חובות

איך גובים את החוב בפועל

תחילה, נשלח מכתב התראה טרם הגשת תביעה לחייב וניתן לו את ההזדמנות לשלם לכם את המגיע לכם לפני נקיטת הליכים משפטיים(אין חובה בכך ולעיתים ניתן לדלג על השלב הזה). אם החייב לא מכיר בחוב או מתעלם מן המכתב, נעבור לשלב הבא. לאחר פתיחת תיק ההוצאה לפועל נשלחת לחייב אזהרה, בתקופה זו על החייב לפרוע את החוב. ככל שלא יעשה כן, ניתן יהיה להתחיל בהליכים מבצעיים(עיקולים, הגבלות, הוצאת מיטלטלין וכו') כנגד החייב לצורך גביית החוב. כאמור, לאחר תום ימי האזהרה, ניתן להטיל על החייב הסרבן עיקולים והגבלות שונות (כדוגמת הגבלה מלקבל או להחזיק רישיון נהיגה, עיקול על נכסי מקרקעין של החייב, עיכוב יציאה מהארץ, עיקול על חשבון הבנק, עיקול רכבו ועוד) אשר "ידחקו" בחייב לשלם את החוב. בזמן תקופת האזהרה, עומדת לחייב הזכות להתנגד לשטר (אם מדובר בתיק מסוג שטרות כמובן) לאחר הגשת ההתנגדות, יעבור התיק לדיון בבית המשפט. במהלך הדיון בית המשפט יבחן את בית המשפט את הבסיס להתנגדות ובמידה וההתנגדות תידחה, יחזור התיק לגבייה בהוצאה לפועל. בתיקים מסוג מימוש פסק דין, הטענה היחידה שיכול החייב לטעון על מנת לעצור את הליכי ההוצאה לפועל הינה טענת פרעתי, כלומר, כי החוב שולם בטרם נפתח תיק ההוצאה לפועל ולכן אינו צריך לשלם את חובו.  בכל אחד מהמקרים, לנו הידע והניסיון ללוות אתכם עד לגביית החוב. 

אז מה לצפות מעורך הדין

עורך הדין יבדוק את המסמכים שברשותכם ויחליט באיזה הליך נכון לנקוט. אם יוחלט על הגשת תביעה לבית המשפט, נכין עבורכם את כתב התביעה ונייצג אתכם בהליך עד לקבלת פסק הדין. אם יוחלט על פנייה למערכת ההוצאה לפועל, נכין עבורכם את מסמכי ההליך, נדאג לפתיחת התיק והתחלת הליכי הגבייה והאכיפה בכדי שהחוב ישולם לכם במהרה.

משרדנו מתמחה בהליכי גבייה ואכיפה ויש לנו ניסיון רב ומערכת שלמה המיומנת בגביית חובות קשים מחייבים סרבנים. הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו ונסייע לכם בגביית החוב במהרה.

ליצירת קשר זריזה

    Call Now Button077-2200122