077-2200122 office@zelcer.co.il

הגשת תביעת נזיקין בארה״ב – שלב אחר שלב

באופן תיאורטי, הגשת תביעת נזיקין בארצות הברית, אינה דבר מורכב. מדובר בהליך פרוצדורלי משפטי, שנראה מאוד פשוט ואשר במבט ראשון, לא ניתן להבחין במורכבות בהליך. נדמה שכל מה שצריך לעשות, זה לידע את בית המשפט ואת הצד השני בדבר הטענות שלכם באשר לנזק שנגרם לכם בארצות הברית,...

רישום נכס בטאבו

רישום נכס במרשם המקרקעין הוא השלב האחרון בעסקאות מכר של עסקת מקרקעין. המרשם מייצג באופן פומבי העברת דירה בטאבו, כלומר העברת הזכויות מידי המוכר לבעליו החדשים של הנכס והוא מחייב מבחינה משפטית. חוק המקרקעין קובע בסעיף 7, כי עסקה במקרקעין טעונה רישום וכי העסקה נגמרת...
תביעת פינוי מושכר

תביעת פינוי מושכר

תביעת פינוי מושכר- מה זה אומר? במקרה בו אדם משכיר נכס לאחר וזה אינו מקיים את חובותיו, לדוג'- נמנע מתשלום דמי השכירות או מסרב להתפנות מן הנכס וכד', ניתן לפעול כלפי אותו שוכר באופן משפטי בשני מישורים עיקריים- או ע"י הגשת תביעה רגילה, בה יידונו כל העוולות שביצע...

תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין

מה זו תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין? זכות הקניין היא זכות יסוד חשובה ומרכזית אשר עוגנה בחוק יסוד "כבוד האדם וחירותו". בנסיבות שונות נראה מצבים בהם לנכס אחד ישנם מס' בעלים (ירושה, נישואין, רכישה משותפת על ידי שותפים עסקיים להוזלת עלויות וכד'). במקרים מסוג זה...
Call Now Button077-2200122