077-2200122 office@zelcer.co.il

שוכר לא משלם שכירות

לא מעט בעלי נכסים שהשכירו את הנכס שברשותם (בעיקר שמדובר על נדל"ן למגורים) מוצאים את עצמם במצב לא נעים בו שוכר לא משלם שכירות. כמובן, שלפעמים הסיבות לכך עשויות להיות אובייקטיביות לחלוטין שלפעמים כדאי לבוא לקראת הדייר, כל עוד מדובר על תקופה קצרה יחסית. אולם כאשר...

עורך דין שכירות ירושלים

כמעט כל אחד מאתנו חי היום או חי בעבר בדירה שכורה. דירה שכורה היא הזכות לגור בבית של מישהו אחר ויש לה סעיפים שונים המחייבים אותנו ואת מי שמשכיר לנו את הדירה. אם כל אחד מאתנו היה יכול לקנות לעצמו בית היה טוב יותר, אך זה לא המצב בעיקר בקרב הצעירים בישראל, ואם...
Call Now Button077-2200122