077-2200122 office@zelcer.co.il

לא מעט בעלי נכסים שהשכירו את הנכס שברשותם (בעיקר שמדובר על נדל"ן למגורים) מוצאים את עצמם במצב לא נעים בו שוכר לא משלם שכירות. כמובן, שלפעמים הסיבות לכך עשויות להיות אובייקטיביות לחלוטין שלפעמים כדאי לבוא לקראת הדייר, כל עוד מדובר על תקופה קצרה יחסית. אולם כאשר מדובר על תקופה ממושכת, אז עשויים להיתקל המשכירים בבעיה.

ראשית, מי שבמעמד החוזה כבר דאג לביטחונות מסוימים מהשוכר כדוגמת צ'ק פיקדון או ערבות בנקאית או ערבים לחוזה מצד הדייר יכול לממש את הביטחונות הללו. עם זאת, בלא

מעטמקרים דיירים שלא משלמים תקופה ממושכת מסרבים לפנות את הדירה, שכן זוהי כבר בעיה של הפרת חוזה.  כך, שמבעיה של שוכר שלא משלם שכירות מדובר כבר על שוכר שמסר להתפנות.

כאן, במצב הזה עדיף כבר לפנות לייעוץ משפטי וכמובן לפעול על פי החוק. במקרים שכאלו, עורך דין שמבין עניין ימליץ על הגשת "תביעה לפינוי מושכר" שהיא הליך משפטי קצר יחסית שבו תוך שלושה חודשים מסתיים ובסופו ניתן על פי החוק לפנות את הדייר בין אם הוא יתפנה בהוראת פסק הדין ובין אם על ידי המשטרה או ההוצאה לפועל במידת הצורך.

במסגרת ההליך, לאחר הגשת כתב התביעה על ידי השוכר, יש לנתבע, כלומר לשוכר 30 יום להגיש כתב הגנה. לאחר 30 יום שמוגש כתב ההגנה אמור להתקיים הליך מהיר יחסית שבו בית המשפט שומע את טיעוני הצדדים ואז בית המשפט יוכל לקבל החלטה באופן מידי או עד 30 יום מרגע הדיון. כאשר מגישים את התביעה לבית המשפט, חשוב מאוד להגיש חוות דעת משפטיות, תצהירים, אסמכתאות משפטיות וכן גם אף את חוזה הדירה או כל דבר אחר שיכול להוכיח ולסייע בקבלת הסעד הרצוי בבית המשפט.

חשוב להבין, כי "תביעה לפינוי מושכר" אינו קשור לפיצויים שאפשר לתבוע מהדייר בהליך נפרד. בכל מקרה, כפי שצוין, עדיף לבצע את ההליכים הללו בליווי ובייעוץ משפטי. ניתן אף לומר, כי גם ייעוץ משפטי עוד בתחילת ההתקשרות עם הדייר, מומלצת ביותר. כמו כן, חשוב מאוד לבדוק היטב איזה דייר בוחרים בסופו של דבר להכניס לנכס.

זקוקים לייעוץ משפטי? צרו קשר עוד היום עם משרדנו ותאמו מועד לפגישת ייעוץ 077-2200122