077-2200122 office@zelcer.co.il

רשלנות רפואית בארצות הברית (חלק שני)

צורות נפוצות של רשלנות רפואית בארצות הברית

חשוב מאוד לדעת ולהבין, רשלנות רפואית אינה מתרחשת בכל פעם שיש תוצאה רעה מטיפול. החוק האמריקאי מזהה את הפרקטיקה של הרפואה בתור "אמנות" ולא כאל מדע מדויק. לכן, במידה למטפלים יש מידה לא מבוטלת של חופש בקבלת ההחלטות ובדרך הטיפול, כאמור אין מדובר במדוע מדוייק שבו ניתן לומר במדוייק מהי דרך הטיפול הנדרשת. עם זאת, כל מטפל

רפואי יודע שיתכן שבבוא היום, ידרש הוא לתת את הדין על הטיפול הרפואי שהוא העניק וחמור מזה, יודע כל מטפל כי במידה וזה יסטה מדרך הטיפול הנדרשת לאותו מקרה וכמובן כאשר תוצאות הטיפול היו קטלניות, המטפל ידרש להסביר את פעולותיו, ומה היה הגורם לתוצאה שהתקבלה.

חלק הצורות הנפוצות ביותר של רשלנות רפואית כולל:

שגיאות טיפול: רופאים ואחיות רבים עושים טעויות בעת מתן טיפול בפועל לחולים. זה כולל מצבים בהם התרופה ניתנת באופן לא תקין או ניתוח גורם למטופל לנזק. חולים אינם מובטחים כי הבעיה הרפואית שלהם תיפתר לאחר הטיפול הרפואי אך עם זאת, אם מצבו הרפואי של חולה נעשה יותר גרוע בשל טעויות שעשה איש מקצוע רפואי, יתכן ומדובר ברשלנות רפואית שניתן לתבוע על הנזקים שהיא גרמה.

שגיאות אבחון: רשלנות רפואית יכולה לכלול גם מצבים בהם הרופא נכשל באבחון המחלה. כאשר מטופל מגיע לרופא מתלונן על בעיות מסוימות, רפואי מקצועי חייב לפעול כראוי כדי לנסות ולאתר את הבעיה רפואית ממנה סובל המטופל. עם זאת, לפעמים הרופאים אינם מצליחים לאבחן את הבעיה ממנה סובל המטופל, או לחילופין במקרים בהם משתהה הרופא מסיבות שונות באבחון החולה או חמור מכך במקרים בהם הרופא נותן אבחנה שגויה לבעיה ממנה סובל המטופל. כל אלה עשויים להיות דוגמאות של רשלנות רפואית.

סוגיות הסכמה: החוק בארצות הברית דורש כי חולים יקבלו מידע על אפשרויות הטיפול שלהם וכן דורש החוק כי המטופלים יסכימו לטיפול זה. רשלנות רפואית עלולה להתרחש תוך הפרה של דרישה זו באחת משתי דרכים. ראשית, רופא יכול לפעול נגד רצונו הישיר של מטופל. שנית, שאדם עלול לא להיות מודע באופן מלא על פרטי הטיפול שהוא מסכים לו.

קבלת ייעוץ משפטי – מציאת עו"ד רשלנות רפואית בארה"ב

אם אתה חושב שאתה או אדם שקרוב אליך, נפגע כתוצאה מטיפול רפואי לקוי בארצות הברית, חשוב לדאוג שאותו אדם יקבל ייעוץ משפטי מקצועי על ידי עורך דין אמריקאי הבקיא בנושא הרשלנות הרפואית בארצות הברית, זאת על מנת שהנפגע יוכל ללמוד על אפשרות התביעה שלו. אתה לא יכול לדעת בוודאות אם יש לך מקרה רשלנות רפואית, אך הצעד הראשון הוא פנייה לייעוץ משפטי מתאים שיוכל לאבחן את השאלה הנוגעת למקרה ותוכל לקבוע האם מדובר ברשלנות רפואית.

עורכי דין הרשלנות הרפואית במשרד זלצר עורכי דין, יחד עם המשרדים השותפים לנו בארצות הברית, יוכלו להעניק לכם את הייעוץ המשפטי הטוב ביותר לו את נזקקים.

צרו קשר עוד היום לבירור המצב המשפטי של המקרה בו נתקלתם

077-2200122

יש לשים לב היטב לפנות בסמוך ככל הניתן למועד האירוע, תקופות הרשלנות הרפואית בארצות הברית שונות מהתקופות המוכרות לנו בישראל, על כן, חובה לשים לב לתקופות ההתיישנות.