077-2200122 office@zelcer.co.il

עורך דין שכירות בת"א

עורך דין שכירות בת"א – למה בכלל צריך אחד כזה?

רובינו לא נולדנו עם כפית של זהב בפה, וסביר להניח שבהורים שלנו לא קנו לנו דירה חדשה ברגע שהשתחררנו מהצבא, וגרנו מספר שנים בדירות שכורות. השכרת דירה היא תשלום על ארבע קירות שבהם אנו יכולים לחיות, והקירות הללו שייכים למישהו אחר שנותן לנו בתמורה לכסף את האפשרות לחיות שם.

מהצד השני, חלק מאתנו בעלי דירות שקנינו לשם השקעה, ואת הדירות הללו נרצה להשכיר בשביל להרוויח מהם. בין כך ובין כך, במידה ומדובר על דירה בת"א כדי שנשכור את שירותיו של עורך דין שכירות בת"א שיעבור על החוזה ויאשר אותו.

הצד של המשכיר

המשכיר הוא בעל הנכס והוא זה שמרוויח מכל הסיפור בעיקר, אך הוא צריך הגנה משפטית וחוזה טוב בשבילו בכדי שהנכס יישמר ובשביל שכל מה שסוכם בין הצדדים יקרה. נכס יכול להינזק על ידי השוכרים וכבר היו דברים מעולם, וחוזה שמפרט מה יש בנכס במצב תקין שהושאר על ידי עליו הוא העדות למה צריך להיות גם בסיום החוזה מה שאומר שאם אין אחד מאלו על המשכיר לפצות את בעל הבית. חוזה גם יפרט את סכום התשלום החודשי כמו גם את תנאי התשלום ואת הערבות לתשלום, מעורבותו של עורך דין תיתן משנה תוקף לחוזה הזה.

הצד של השוכר

אם אתם מחפשים דירה להשכרה בת"א אתם צריכים עורך דין שכירות בת"א כמו בכל מקום אחר בשביל שיעבור על החוזה ויוודא שאתם מקבלים את כל זכויותיכם. מקובל בטעות לחשוב שרק לשוכר יש חובות ובעל הבית הוא זה ש"עושה את הכסף" ותו לא, מה שממש לא נכון וגם לשוכרים יש את הזכויות שלהם, זכויות כמו תיקונים שנובעים מבעיות בבית, אינסטלציה וכדומה, תנאים אנושיים אלמנטריים, ועוד זכויות רבות שיש להם. מי ששוכר דירה כדאי שיתייעץ עם עורך דין בענייני השכירות ובענייני החוזה.

בין כך ובין כך, מומלץ לערב עורך דין שיחתום על החוזה והעלות שלו יכולה לחזור אליכם במידה ותהיה בעיה כלשהיא עם חוזה הדירה.

ליצירת קשר זריזה

    Call Now Button077-2200122