077-2200122 office@zelcer.co.il

כיום כאשר בעל נכס משכיר דירה, אחד הדברים המעלים חשש כאשר יבוא להתקשר בחוזה עם משכיר הדירה, הוא כי המשכיר יום אחד יפסיק לשלם וגם יחליט לסרב לעזוב את הדירה ואז כאב הראש עשוי להיות גדול ובהחלט לא נעים. ראשית, נציין ונדגיש כי אין כיום מה לחשוש במידה ועושים כמה פעולות נכונות בטרם מגיעים להתקשרות בחוזה השכירות, חוזה שכירות נכון, ערוך על ידי עורך דין מנוסה, מלווה בביטחונות מתאימים אשר יגנו על משכיר הדירה מפני השוכר, הוא המפתח להימנע ממצבים שכאלה.

הדבר החשוב ביותר בטרם באים לכרות חוזה עם דייר שמגיע לדירה הוא לפנות לייעוץ משפטי, ייעוץ משפטי נכון יכול לסייע למשכיר הנכס לשמור על האינטרסים שלו מבעוד מועד ולהגן על זכויותיו. לא מומלץ להסתמך על חוזים קיימים וסטנדרטיים באינטרנט, שכן לכל בעל נכס יש את הרצונות והחששות שלו שלהם צריך לתת פתרונות שיגולמו בחוזה.

חשוב מאוד שהחוזה יכלול סעיפים המוגדרים כהפרה יסודית ובמיוחד מומלץ להגדיר סעיפים המדברים על נושא התשלומים כסעיפים כאלה. הפרה יסודית יכולה להביא לסיומו של החוזה באופן מיידי וכך לא ידרש המשכיר להעניק לשוכר המפר זמן נוסף לתיקון אותן הפרות.  במידה ורוצים למזער את הנזק של חוסר התשלומים מצד הדייר, מומלץ מאוד לבקש ביטחונות ההולמים את שווי הנכס ושווי השכירות, ביטחונות אלה יאפשרו למשכיר להיפרע ולקבל את כספו במקרים של דייר סרבן.

כך לדוגמא, ניתן לבקש מהדייר שטר ערבות, ערבות בנקאית, צ'ק ביטחון, ועוד אמצעי הגנה נוספים שיסייעו למשכיר לשמור על האינטרסים שלו ולא להפגע. כמובן שבמידה והדייר לא משלם ולאחר מכן מסרב להתפנות ניתן לנקוט במספר צעדים כמובן שכולם צריכים להיות במסגרת החוק. שכן, כיום ניתן לבצע הליך של פינוי דייר סרבן מהדירה תוך תקופה של כשלושה חודשים באמצעות בית המשפט.

כמובן, שלא תמיד הבטחונות יגנו על אותו משכיר מפני הדייר הסרבן, אותו דייר שמתחמק מתשלומים ומפר את החוזה, אולם ככל שהחוזה יהיה ערוך בצורה טובה יותר וככל שהבטחונות שיתלוו לחוזה יהיו טובים יותר, זה יקל על משכיר הנכס בקבלת התשלום מהדייר המפר את החוזה. בעבר, תהליך הפינוי היה מורכב יותר, אולם לאחר שהחוק תוקן בשנת 2008 תהליך הגשת "תובענה לפינוי דייר" הינו מהיר יותר ומקצר הרבה סבל ובירוקרטיה.

אם נסכם זאת, כמובן שכאשר משכירים נכס צריך לשים לב ללא מעט דברים ואין לסמוך על אינטואיציות ותחושות בטן לגבי השוכר, שכן קלות ראש בשלב זה עשויה להביא לכאב ראש גדול בעתיד. אין מנוס מייעוץ משפטי מקצועי מהיר בנושא זה, שיחסוך עלויות רבות במידת הצורך.

צרו קשר עוד היום לקביעת מועד לפגישת ייעוץ 077-2200122