077-2200122 office@zelcer.co.il

כיום, אדם שמחזיק נכס נדל"ן ברשותו, ברוב המקרים ישכיר אותו על מנת שהנכס יוכל להניב פירות כלכליים. כמובן, ששוק השכירות הלוהט ביותר בתחום הנדל"ן הינו הנדל"ן למגורים. לא מעט פעמים, אנחנו שומעים בתקשורת אודות התנאים הקשים שמערימים המשכירים על שוכרי הדירות במהלך תהליך ההתקשרות החוזי או על כך שהם משנים את התנאים מידי שנה.

מאידך, התקשורת ממעיטה לספר על מקרים שבהם הדיירים, כלומר השוכרים הם אשר יוצרים בעיות לא מעטות עבור המשכירים. במשרדינו אנחנו  מייצגים אנשים שברשותם נכס נדל"ן (דירות, נכסים מסחריים, ונכסים אחרים), ונוצרה סיטואציה שבה אותם בעלי נכסים נדרשים להתמודד עם דייר סרבן.

כלומר, דייר שמסרב להתפנות מהדירה או מהנכס האחר אותו השכרנו, ואותו דייר / שוכר פועל בניגוד לאמור בהסכם השכירות. בין אם הדייר מסרב לפנות את הנכס בסיומו של הסכם השכירות ובין אם הדייר חדל מלשלם את דמי השכירות ומסרב להתפנות. נציין, כי זהו מצב שעשוי להיות כלל לא נעים, אולם משנת 2008 פינוי שוכר הוא הרבה יותר מהיר ויכול להסתיים תוך שלושה חודשים במידה ומבצעים אותו נכון, הליך הנקרא תביעה לפינוי מושכר. מדובר בהליך מהיר ואפקטיבי לפינוי דיירים סוררים המסרבים להתפנות מהנכס אותו שכרו או חמור מכך פלשו לנכס לא שלהם.

ראשית, הדבר החשוב ביותר זה לא לנקוט בשום אמצעים אלימים או הפעלת כוח פיזי כלשהו, אלא לפעול אך ורק במסגרת החוק. שכן, אפילו, אם מדובר על דייר סרבן הוא עדיין מוגן על ידי החוק. הצעד הראשון  במסגרת פינוי שוכר או דייר סרבן הינו משלוח של מכתב התראה. במכתב ההתראה הדייר מקבל אזהרה כי עליו להתפנות מהדירה אחרת יהיה חשוף להליכים משפטיים שונים מצד השוכר.  חשוב מאוד לוודא מסירה למכתב, בין אם הוא נשלח בדואר או בין אם בוחרים למסור את המכתב במסירה אישית.

במידה ומכתב ההתראה לא משכנע את הדייר הסרבן או הפולש לפנות את הנכס, ניתן להגיש לבית המשפט "תביעה לפינוי מושכר", או תביעה לסילוק יד במקרקעין, תביעה לפינוי מושכר לפי פרק טז' לתקנות סדר הדין האזרחי. לבתיעה זו יש לצרף את כלל האסמכתאות הנוגעות לעניין, את חוזה ההתקשרות המקורי וכן התכתבויות שנערכו בין המשכיר לדייר. חשוב לציין, כי התביעה לפינוי המושכר, אינה כוללת תביעה כספית לפיצויים אלא מדובר על תביעה נפרדת.

אחד הדברים שעשויים מראש למנוע בעיות עם דיירים סרבנים, הינו ייעוץ משפטי מקצועי בזמן ההתקשרות החוזית עם המושכר, שכן אז ניתן יהיה לקבל ביטחונות כספיים כדוגמת שטר חוב או ערבים לחוזה. בנוסף לכך, ניתן יהיה לקבוע סנקציות חשובות במקרה של אי מילוי סעיפה החוזה. לכן, ייעוץ קצר מאוד עשוי למנוע בעיות רבות בעתיד.

צרו קשר עוד היום לקביעת מועד לפגישת ייעוץ 077-2200122