077-2200122 office@zelcer.co.il

רוב בעלי הדירות אותן הם משכירים, חוששים מאוד מפני דיירים שמסרבים להתפנות. הסיטואציה שעשויה להיווצר היא בהחלט לא נעימה וזהו מצב שבו אף אחד מבעלי הדירות לא היה רוצה למצוא עצמו בה. עם זאת, ככל שהיא לא נעימה, עדיין מדובר על משהו שניתן לפתור אותו במידה ופועלים נכון ובהתאם לחוק.

לא משנה כמה מתוסכלים מהמצב, אין לפעול בדרכים שאינם חוקיות או בכוחניות כדוגמת פלישה לנכס (שכן מאחר והדייר עוד לא מסר את החזקה על הדירה בחזרה, אסורה הכניסה של המשכיר אליה), ניתוק מים או ניתוק חשמל, שכן כיום החקיקה והפסיקה בבתי המשפט מגנים במקרה הזה על הדיירים, גם אם הם אינם עומדים בתנאי החוזה.

לכן, כאשר רוצים שדייר יתפנה אפשר לנקוט בכמה צעדים. ראשית, למי שבתנאי החוזה סגר מספר בטחונות מול הדייר כדוגמת ערבות בנקאית או צ'ק ביטחון, יכול להשתמש בזה על מנת לצמצם לפחות בהתחלה את הנזק הכספי שנגרם מאי הפינוי על ידי הדייר. לא תמיד גם זה יוכל לעזור.

השלב הבא, הוא לפנות לייעוץ משפטי מתאים ולהתחיל בתהליך של "תביעה לפינוי מושכר" באמצעות עורך דין פינוי דירה. רצוי שהתהליך יתחיל במכתב התראה לקראת פינוי ואזהרה מפני מעבר להליך משפטי. יש להעביר את המכתב לדייר באופן אישי או לפחות לוודא מסירה על ידי הדייר. לאחר מכן, ניתן כבר לעבור להליך המשפטי עצמו.

כיום, לאחר שינוי החקיקה שהתבצעה בשנת 2008, הליך "תביעה לפינוי מושכר" מסתיים תוך כשלושה חודשים. לאחר שמגישים כתב תביעה באמצעות עורך דין פינוי דירה, לדייר הנתבע יש אפשרות להגיש כתב הגנה תוך 30 יום. במידה והוא מגיש את כתב ההגנה, יתקיים בבית המשפט תוך 30 יום דיון בו ישמעו את טיעוני הצדדים. ואז תוך 30 יום צריך לקבל בית המשפט הכרעה בנושא ולהחליט אם להוציא צו פינוי לדייר.

במידה ואכן בית המשפט מוציא צו פינוי לדייר, עליו להתפנות. במידה ועדיין הוא מסרב, ניתן לפנות לרשויות האכיפה ואלו דואגות לפנות אותו מהדירה. אם המשכיר מעוניין לתבוע פיצויים מהדייר, גם זאת ניתן לעשות, בהליך נפרד. לרוב כדאי לעשות זאת לאחר פינוי הדירה ואומדן הנזק שנגרם. גם את תביעת הפיצויים מומלץ לעשות באמצעות עורך דין פינוי דירה.

צרו קשר עוד היום לתיאום מועד לפגישת ייעוץ 077-2200122