077-2200122 office@zelcer.co.il

נכסי נדל"ן להשכרה המיועדים למגורים, מניבים פירות כלכליים עבור בעליהם. אולם, יש לא מעט בעלי נכסים שאינם זהירים מספיק באשר לדיירים אותם הם בוחרים. בהתחלה תשלום אחד מסרב להגיע, או שהצ'ק חוזר אז מוותרים מבינים שזה יכול לקרות. אולם, הבעיות מתחילות כאשר הדבר הופך להיות משהו מתמשך והדייר לא משלם ואף מסרב לפנות את הדירה.

ראשית, יש להקדים ולומר, שאם במסגרת ההתקשרות עם הדייר נלקחו בטחונות כדוגמת ערבות בנקאית, שטרי חוב ושיקים לבטחון המלווים בערבים "טובים", ניתן יהיה לממש אותם תוך הליך פשוט יחסית. עם זאת, לא תמיד זה מספיק ולא תמיד יש בכלל בטחונות. במקרים רבים אי תשלום על הנכס בזמן מסוים מהווה הפרה של החוזה מה שמביא לסיומו של החוזה באופן מידי. במצב שכזה אפשר ורצוי לפעול מוקדם ככל האפשר לפינויו של הדייר הסרבן, אותו דייר שלא משלם את דמי השכירות ומסרב לפנות את הנכס.

בעבר בעלי נכסים חששו להתעסק עם דיירים שלא משלמים ופשוט קיוו שהשוכר יום אחד יתעשת וישלם, שכן ההליך המשפטי היה ארוך ומסורבל ויכל להיגרר במשך זמן רב בו הדייר לא משלם ולא מתפנה. אולם, מאז שנת 2008 המצב השתנה לחלוטין בעקבות שינוי של תקנות סדר הדין האזרחי והוספת הפרק העוסק בתביעה לפינוי מושכר.

כיום, ניתן לפעול בשני הליכים משפטיים נפרדים: ההליך הראשון הוא הליך לפינוי הדייר מהדירה והינו הליך שנמשך תוך זמן קצר ומהיר יחסית של שלושה חודשים. לאחר הגשת "תביעה לפינוי מושכר" יש לנתבע 30 יום להגיש כתב הגנה. לאחר מכן תוך 30 יום מיום כתב הטענות האחרון בתיק, נקבע מועד לדיון בבית המשפט ואז תוך זמן קצר לאחר שמיעת התיק, נדרש בית המשפט להכריע בסוגיית הפינוי. בית המשפט צריך לקבל הכרעה שבסופה הוא יוציא (או לא) פסק דין לפינוי של הדייר.

כמובן, שגם אם בית המשפט פוסק על פינויו של הדייר הסרבן, והדייר מסרב בכל זאת להתפנות ניתן להיעזר במשטרה ובהוצאה לפועל ואין לפעול לבד כנגד הדייר, אלא במסגרת החוק בלבד. באשר להליך הכספי, זהו הליך נפרד לחלוטין שעדיף לנהל אותו רק לאחר שהדייר מפנה את הדירה וניתן לאמוד את הנזק שנוצר.

אין ספק, שבמקרה שכזה חשוב לקבל ייעוץ משפטי. כדאי לבחור בעורך דין שעוסק בטיפול בשוכר שלא משלם. ייעוץ משפטי מקצועי, עשוי לעשות את ההבדל התוצאה שתתקבל בסופו של דבר בבית המשפט.

צרו קשר עוד היום לתיאום מועד לפגישת ייעוץ 077-2200122

ליצירת קשר זריזה

    Call Now Button077-2200122